Menu
Site Selector

Juridisch advies voor ondernemers

Diensten

U heeft juridisch advies op maat van ondernemers nodig?
Wij assisteren u in vennootschapsrecht, overnamebegeleiding en contractbeheer.

VGD biedt specifiek juridisch advies aan ondernemers. Contracten en overeenkomsten zijn immers aan allerlei wetmatigheden onderworpen. Het juridische jargon heeft zijn eigenheden en die zijn vaak complex en tijdrovend.

Wij maken u wegwijs

Wij geven niet alleen juridisch advies, maar helpen ondernemers ook met het opstellen van de nodige documenten bij de oprichting van een vennootschap, bij statutenwijzigingen of bij reorganisaties (fusies, splitsingen). Het notuleren van algemene vergaderingen en raden van bestuur kan u aan ons uitbesteden. Wij bezorgen ook de juiste documenten bij wettelijke bekendmakingen.

Praktische hulp bij contracten

Wij maken bij overnames de intentieverklaring voor u op en maken een juridische analyse van de boeken. We maken tevens de overeenkomsten bij overdracht van aandelen en ook de aandeelhoudersovereenkomsten op. Wij staan daarnaast in voor de opmaak en het beheer van uw huur- en handelscontracten, leasingcontracten, erfpacht-, opstal- en samenwerkingsovereenkomsten.

Meer weten?

Wil u graag meer weten over ons juridisch advies aan ondernemers? Contacteer ons dan gerust voor meer informatie.