Menu
Site Selector

Overname van een handelszaak: wees aandachtig!

02jun2017

Als koper van een handelszaak leg je best de nodige voorzichtigheid aan de dag. 

Bij onoplettendheid kan je als koper - samen met de verkoper - mede aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde openstaande fiscale en/of sociale schulden van de verkoper… 
 
De overdracht van een handelszaak is immers pas tegenstelbaar aan de bevoegde btw/belastingontvanger na verloop van de maand, die volgt op de maand waarin een afschrift van de overdrachtsovereenkomst ter kennis werd gebracht. Tijdens die periode heeft er voor de fiscus en de RSZ  géén overdracht plaatsgevonden, en kan – bijvoorbeeld – op bepaalde goederen van de zaak beslag gelegd worden. 
 
Daarenboven kunnen voormelde niet-tegenstelbaarheid en mede-aansprakelijkheid vermeden worden door de certificaten, uitgereikt door de bevoegde instanties, met een beperkte geldigheidsduur aan de kennisgeving toe te voegen. De bevoegde instanties, die de attesten uitreiken, zijn de directe belastingen, btw-administratie, RSZ,  eventueel de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen en de Vlaamse belastingschulden. 
 
Met andere woorden, speel als koper op veilig, en zorg zelf tijdig voor de aanvraag van de nodige fiscale en sociale attesten. 
 

Meer weten? Neem contact op met uw VGD-adviseur via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor van uw keuze.

 

handelszaak, bar