Payroll Outsourcing

Payroll Outsourcing

Focus op je core business

Een efficiënt en flexibel verloningsbeleid, met onder meer de maandelijkse loonverwerking en verplichte loonadministratie, is een arbeidsintensief proces waarbij je met verschillende factoren moet rekening houden.

Onze adviseurs kunnen je ondersteunen in jouw maandelijkse payroll verwerking en met diverse payroll projecten, steeds afgestemd op de sociale wetgeving. 

Wij ondersteunen je bij

 • Uittekenen van een bonussysteem: We begeleiden je in het kiezen van een bonussysteem dat voor jou het meest fiscaal voordelig en meest efficiënt is, of het nu gaat over aandelen, winstdeelname, CAO 90, warranten,…
   
 • Flexibel verlonen: Je medewerkers willen dat je rekening houdt met hun persoonlijke situatie. Dat kan je onder meer bereiken door hen flexibel te verlonen. Wat zijn je bedrijfswaarden en hoe stel je je loonbeleid daarop af, rekening houdend met het individu? Onze adviseurs helpen je bij het opstellen van een flexibel verloningsbeleid, dat verder gaat dan enkel het aanbieden van een cafétariaplan. Je kan er alvast meer over lezen in deze blog.
   
 • Payroll audit: We stellen je volledige payroll-proces in vraag wat documentatie, verwerking,… aangaat, werken de pijnpunten weg, kijken of er ruimte is voor verbeteringen en geven advies om alle processen op punt te zetten.
   
 • Procesoptimalisatie: We brengen alle payroll-processen in kaart (goedkeuringsprocessen loonpakketten, onkostenvergoedingen, etc.) zodat iedereen zijn taken kent en weet wat er van hem verlangd wordt voor een efficiënte payroll-verwerking.  
   
 • Verloningsbeleid: Hoe zit je verloningsbeleid in elkaar? Is alles sociaaljuridisch afgetoetst en is iedereen gelijk voor de wet? We bekijken alles inhoudelijk samen met jou, niet enkel het payroll-aspect, maar ook de sociaaljuridische kant.
   
 • Maandelijkse payroll verwerking: VGD staat in voor het A tot Z proces van de maandelijkse payroll verwerking en de controles in dit proces.

Contact

Vragen omtrent Payroll Outsourcing? Contacteer onze HR-adviseur.