Limburgse innovatiepremie

Ben je als bedrijf gevestigd in Limburg en start je binnenkort een innovatieproject waarbij er een nauwe cross-over samenwerking bestaat met een ander bedrijf of bedrijven? Of ga je als bedrijf net de samenwerking aan met een Limburgs bedrijf om een innovatief project te realiseren?

Limburgse innovatiepremie

Wat en hoe?

Om Limburgse kmo’s (Europese definitie) aan te moedigen samen met andere bedrijven een innovatieproject te realiseren, verleent de provincie Limburg een subsidie van maximum € 50.000 aan samenwerkende bedrijven. Hiermee kunnen deze bedrijven (minimum 2) een subsidie aanvragen om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen.

Alle Limburgse kmo's kunnen aanspraak maken op de subsidie wanneer:

  • ze optreden namens een consortium van minstens twee ondernemingen.
  • het consortium een innovatief idee wil onderzoeken, ontwikkelen of testen om een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering te ontwikkelen die een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering en op de Vlaamse markt.

De innovatieprojecten kunnen onderzoeksactiviteiten (o.a. dataverzameling, haalbaarheidsonderzoek, uitwerken van concepten, ...) omvatten maar moeten steeds een luik met conceptvalidatie en ontwikkeling (o.a. het testen en bijsturen van concepten, prototyping, pilots, demonstraties, ...) inhouden met het oog op de kanteling ervan in de economische activiteiten van de deelnemende bedrijven.

Wat moet je weten?

Steunbedragen

Steunbedragen

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50% van de kosten die werkelijk gemaakt zijn voor het innovatieproject met een maximum van 50.000,00 euro per aanvraag.

Specifieke verplichtingen

Specifieke aandachtspunten

- Aanvraag dient voor projectstart te gebeuren
- De aanvrager dient een kmo te zijn (Europese definitie), met een exploitatiezetel in de provincie Limburg
- De steun wordt verdeeld over de partners
- Indiening uiterlijk tegen 30 april en 30 oktober van het lopende budgetjaar

Hoe kunnen wij helpen?

Hoe kunnen wij helpen?

- Aftoetsen van het steunkader
Schrijven van het dossier A-Z
Opzetten van de verplichte rapportering
Reviews of ad hoc assistentie is steeds mogelijk

Contact

Meer info nodig over deze steunmaatregelen?