Subsidie VLAIO- Onderzoeksprojecten

Subsidie VLAIO- Onderzoeksprojecten

Hulp bij de uitwerking van een innovatief idee

Wil je je onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verder uitbouwen of versterken? Het Agentschap Innoveren & Ondernemen geeft je ondersteuning via een onderzoeksproject. Concreet geeft het agentschap subsidies voor de uitvoering van individuele projecten door één of meerdere bedrijven. Het project vertrekt daarbij van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en onderzoeks- en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden.

Wat moet je weten?

Steunbedragen

Steunbedragen

- 25 tot 60 % van de aanvaarde projectbegroting, met een minimumbegroting equivalent aan een subsidie van € 100.000
De projectbegroting omvat personeels- en andere kosten gerelateerd aan de kennisopbouwfase van een innovatietraject

Specifieke verplichtingen

Specifieke aandachtspunten

- Aanvraag dient voor de projectstart te gebeuren
Innovatie en kennisopbouw staan centraal

Hoe kunnen wij helpen?

Hoe kunnen wij helpen?

- Aftoetsen van het steunkader
Schrijven van het dossier A-Z
Opzetten van de verplichte rapportering
Reviews of ad hoc assistentie is steeds mogelijk

Contact

Meer info nodig over deze steunmaatregelen?