Aandelenopties voor werknemers aantrekkelijker!

Aandelenopties zijn vaak een vaste waarde in verloningspakketten. Toch zijn deze wegens fiscale redenen vaak minder graag gezien door werknemers. Door een recente beslissing van de rulingcommissie wordt het toch interessanter voor zowel de werkgever als de werknemer om aandelenopties te hebben in het verloningspakket!

Lees meer
student work

Studentenarbeid: waar moet je als werkgever rekening mee houden?

De zomervakantie nadert met rasse schreden! Daarom frissen we dan ook graag de belangrijkste regels rond de tewerkstelling van studenten even op.

Lees meer
laptop, people working

Kan een Belgische handelaar zonder risico een factuur uitreiken zonder Belgische btw?

In de praktijk doet zich vaak de situatie voor dat een Belgische handelaar een goed verkoopt aan een koper gevestigd in de EU (buiten België). Wat dan met de btw?

Lees meer
An extra gift for shareholders: a tax-free dividend!

Een extra cadeau voor aandeelhouders: een belastingvrij dividend!

Sinds het zomerakkoord, kan elke aandeelhouder vanaf 1 januari 2018 de roerende voorheffing, die hij heeft gedragen op dividenden van aandelen tot maximum 640 euro terugvorderen via de jaarlijkse belastingaangifte.

Lees meer
Fiscus agrees to lower valuation benefit for free property!

Fiscus gaat akkoord met lagere waardering voordeel gratis woning!

Twee arresten van het hof van beroep (Gent en Antwerpen) hebben aangetoond dat het onderscheid tussen de gratis terbeschikkingstelling van een woning door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon bij het berekenen van het voordeel ongrondwettelijk is. 

Lees meer

Kan een Belgische handelaar zonder risico een factuur uitreiken zonder Belgische btw?

Een intracommunautaire levering van goederen: een factuur zonder btw en toch ingedekt zijn tegen risico navordering btw ...

In de praktijk doet zich vaak de situatie voor dat een Belgische handelaar een goed verkoopt aan een koper gevestigd in de EU (buiten België). De koper zorgt zelf voor het transport, verstrekt zijn EU btw-nummer en verzoekt de Belgische handelaar om de factuur uit te reiken zonder aanrekening van Belgische btw, dit wegens vrijstelling intracommunautaire levering.

Lees meer
The new inheritance law

Het nieuwe erfrecht: wat met een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik?

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is een erg populair middel om aan successieplanning te doen.

Lees meer

Kent u de impact van uw burgerlijke stand op uw groepsverzekering?

Om de levensstandaard die u genoten hebt tijdens uw actieve carrière na pensionering aan te houden, wordt er sterk aangeraden om het wettelijk pensioen verder aan te vullen. Dit kunt u zelf doen of, indien uw werkgever het aanbiedt, via uw arbeidscontract. Bij deze laatste stort de werkgever periodiek premies die gekapitaliseerd worden gedurende uw carrière als werknemer dewelke bij pensionering worden uitbetaald. 

 

Lees meer

Kapitaalverminderingen: waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk ook kan!

Tot eind 2017 waren kapitaalverminderingen die toegerekend werden op fiscaal gestort kapitaal in regel belastingvrij. Vanaf 1 januari 2018 is hierin verandering gekomen en zullen dergelijke kapitaalverminderingen in bepaalde gevallen gedeeltelijk onderworpen worden aan roerende voorheffing. Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat verhoudingsgewijs overeenstemt met de belaste reserves (pro-rata regeling), zal fiscaal als een dividend kwalificeren (fiscale fictie). 

Lees meer

Inkoop eigen aandelen? Verkoop binnen de twee jaar bij een BVBA!

Het gebeurt wel eens dat een vennootschap overgaat tot een inkoop van eigen aandelen. Wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen ervan?

Lees meer
opzeggingstermijn

Aanpassing opzeggingstermijnen werkgever voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit

De Wet Eenheidsstatuut voerde voor alle werknemers, zowel arbeiders als bedienden, geharmoniseerde opzeggingstermijnen in.  

Lees meer

Moet een burgerlijke maatschap een boekhouding voeren?

Wettelijk is hiervoor geen enkele verplichting voorzien! Wat niet wegneemt dat het in vele gevallen wel aangewezen is om een boekhouding te voeren.

Lees meer