Hervorming van het erfrecht: meer vrijheid, meer zekerheid, ...

Eind januari berichtten we u al over de nakende hervorming van het erfrecht en de krijtlijnen van het daartoe neergelegde wetsvoorstel van 25 januari 2017. 

Lees meer

Het zomerakkoord en de vennootschapsbelasting

​Na vele maanden onderhandelen is de hervorming van de vennootschapsbelasting nu een feit.

Lees meer

Strengere regels inzake btw-aftrek voor geschenken

Op 29 mei 2017 heeft de Belgische btw-administratie een nieuwe circulaire gepubliceerd, die de regels samenvat over de aftrekbaarheid van btw bij het kosteloos uitdelen van handelsgeschenken en monsters, reclameartikelen, geschenken en andere goederen die gratis worden verstrekt.

Lees meer

Versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst in het vooruitzicht

Bij  Wet van 25 april 2007 werd de "Fiscale Bemiddelingsdienst" in het leven geroepen.

Lees meer

Studentenarbeid tijdens zomervakantie

De zomervakantie is van start gegaan!  Vaste werknemers nemen vakantie, en dus tijd om studenten in te schakelen…

Lees meer

Vier vragen die je je moet stellen als je je bedrijf klaar wil maken voor een kapitaalronde

Als accountant hebben we vaak het voorrecht om bedrijven te zien doorgroeien. We zien meer en meer jonge SaaS-bedrijfjes evolueren van een innovatiefase naar een verdienmodel. Daarvoor is vaak een kapitaalinjectie nodig. Daarnaast blijft Vlaanderen een markt van gezonde familiebedrijven, die nog mogelijkheden zien om een extra productlijn op te starten, of om te gaan exporteren - en die daarvoor vers geld zoeken.

Lees meer

Een bericht van wijziging van aangifte op de valreep beantwoorden...

Het gebeurt wel eens...

Lees meer

Over supersnelle fietsen & fiscale harmonisatie... en fietsherstellingen & btw...

Fiscale harmonisatie op komst...

Lees meer

Overdrachtsbeperkingen in geval van aandelenoverdracht

Aandeelhouders en vennoten wensen vaak de overdracht van de aandelen van hun vennootschap te beperken, zodat de aandelen niet aan om het even wie kunnen overgedragen worden.

Lees meer

Overname van een handelszaak: wees aandachtig!

Als koper van een handelszaak leg je best de nodige voorzichtigheid aan de dag. 

Lees meer

Regularisatie van uw studiejaren: “Een goede belegging voor uw pensioen”?

Als het wetsontwerp van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, wordt goedgekeurd, zal u uw wettelijke pensioen kunnen opkrikken door uw studiejaren, of een deel ervan, te regulariseren. De vraag is dan: wegen de kosten van uw spontane regularisatiebijdrage op tegen de baten, met name het extra pensioen?

Lees meer

Waarom een lange woon-werkafstand voordelig kan zijn

Zoals je hier al kon lezen, verscheen eind maart 2017 de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2017 in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer