Tax shelter als alternatief voor voorafbetalingen

Vennootschappen worden geacht een deel van hun belastingschuld reeds tijdens het lopende boekjaar vooraf te betalen. 

Lees meer

Percentage belastingvermeerdering verdubbelt bij onvoldoende voorafbetalingen

Vennootschappen dienen voorafbetalingen te doen om belastingvermeerdering (op de vennootschapsbelasting) te vermijden. Het is dan ook belangrijk dat de vennootschap de voorafbetalingen tijdig en op een correcte manier uitvoert.

Lees meer
belastingsaangifte

Uw belastingaangifte wordt weer wat ingewikkelder...

Op 29 maart 2017 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) gepubliceerd.

Lees meer

Fiscale verliezen: de ene "controlewijziging" is de andere niet...

Ons fiscaal wetboek voorziet dat, wanneer een vennootschap een “controlewijziging” ondergaat, deze onder andere haar overgedragen fiscale verliezen verloren ziet gaan. 

Lees meer

Bijzondere liquidatiereserve uitgebreid naar aanslagjaar 2012!

De bijzondere liquidatiereserve voor KMO's met een gebroken boekjaar kan worden uitgebreid naar aanslagjaar 2012.

Lees meer
verdeelrecht

Versoepeling verdeelrecht tussen ex-echtgenoten en ex-wettelijk samenwonenden

Sinds 1 januari 2016 werd in Vlaanderen het toepassingsgebied van het gunsttarief bij de uitonverdeeldheidtreding van onroerend goederen na een relatiebreuk tussen voormalige echtgenoten en wettelijk samenwonenden fors versoepeld. 

Lees meer

Uw dividenduitkering optimaliseren: hoe doet u dat?

Dividenduitkeringen die betrekking hebben op aandelen die een inbreng in geld vertegenwoordigen die verricht werd vanaf 1 juli 2013, geven onder bepaalde voorwaarden recht op verlaagde tarieven roerende voorheffing (VVPRbis-regeling).

Lees meer

Er waren eens... kwartaalvoorschotten!

Zoals u al vorige week kon lezen op onze webblog worden de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017 afgeschaft.

Lees meer
erfbelasting

Wijziging in de erfbelasting sinds 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) het belastbaar moment van levensverzekeringen gewijzigd in de erfbelasting.

Lees meer
people

VZW's, vergeet de aangifte én betaling van uw patrimoniumtaks niet!

De jaarlijkse taks op de vzw's, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks van 0,17% op het patrimonium van de vzw.

Lees meer

Opnemen van een voorschot op uw individuele pensioentoezegging?

Denkt u eraan om een voorschot op uw individuele pensioentoezegging (IPT) op te nemen? Goed nadenken is de boodschap! 

Lees meer

Maandelijkse voorschotten afgeschaft voor kwartaalaangevers!

Tot nu toe dienen belastingplichtigen, die op kwartaalbasis btw-aangiften indienen, maandelijks een voorschot te betalen.

Lees meer