Rapportering

 • Correcte en tijdige beslissingen, niet op basis van buikgevoel, maar op basis van cijfers en feiten
 • Opzet geautomatiseerde financiële en operationele rapportering aan de hand van een Business Intelligence tool
 • Opmaak heldere KPI dashboards
 • Gericht meedenken over de relevante KPI’s voor de klant (business analyse). Focus op de resultaatsgerichte zaken
 • Data en inzichten worden raadpleegbaar doorheen de volledige onderneming, ongeacht locatie en tijdstip. Meer betrekken, stimuleren en responsabilisering van de actoren in de onderneming om met de cijfers aan de slag te gaan
 • Opzet budgetteringsproces en integratie in de rapportering (per vennootschap / business unit / …)
 • Opzet cash management / forecasting proces – deels geautomatiseerd
 • Opzet consolidatieproces – deels geautomatiseerd
 • Bijstand bij het verbeteren van de interne rapporterings- en boekhoudproces
 • Opzet en verbeteren van de analytische boekhouding
 • Tijdswinst: input data voor rapportering valt weg, tijd komt vrij voor analyse.