Hoe ben ik een ondersteunende leider?

"When you become a leader, success is all about growing others.” – Jack Welch

Werksituatie:

“De leidinggevende vraagt nooit hoe het gaat me mij”, “Ik krijg continu mails van mijn leidinggevende waarin taken gedelegeerd worden maar mijn gevoel hierbij wordt niet bevraagd”, “Mijn leiding houdt geen rekening met mijn persoonlijke situatie”, … Dit zijn mogelijke uitspraken van medewerkers over hun leidinggevende.

Hoe ben ik een ondersteunende leider

Tips

  • Wees als leidinggevende BEREIKBAAR - BESCHIKBAAR – BENADERBAAR.
  • Toon oprechte interesse in de medewerker. Daarom is het belangrijk om regelmatig virtuele een-op-een gesprekken te houden. Stel steeds voldoende vragen en luister actief naar de antwoorden om signalen van onwelzijn te detecteren. Het kan helpen om de video aan te schakelen om non-verbale signalen eveneens te detecteren (fronsen van het voorhoofd, met ogen rollen, op lippen bijten,…).
  • Bij introverte of minder assertieve medewerkers kan het helpen om als leidinggevende de eerste stap te zetten om de drempel te verlagen. Communiceer welke moeilijkheden je zelf ervaart in deze uitzonderlijke situatie. Benadruk dat openheid belangrijk is om elkaar te steunen.
  • Merk je signalen op die jou bezorgd maken? Benoem deze dan ook tijdens het individueel gesprek. Bijvoorbeeld: “ik maak me zorgen omdat je voorheen steeds veel inbreng had, wat ik erg fijn vind. Nu begeef je jou meer op de achtergrond, ik ben dat niet gewoon van jou. Wat speelt er?”
  • Deel jouw outlook agenda. Hiermee geef je duidelijk aan wanneer je als leidinggevende bereikbaar bent voor vragen. Medewerkers kunnen snel aarzelen om jou te contacteren uit schrik om te storen.
  • Heb je een vraag waarvan je het antwoord niet weet? Durf dit transparant te benoemen, zo vermijd je dat medewerkers eigen invullingen zullen geven en de paniek toeneemt. Je communiceert het best niet als je zelf in paniek bent. Blijf rustig en een rolmodel voor zelfzekerheid.
Hoe ben ik een ondersteunende leider?

Tools

  • Ga van start met het versturen van een vragenlijst. Pols hoe het gaat met jouw medewerkers. Een anonieme bevraging kan jou meer feedback geven over het welzijn van jouw team.
  • Ga met de feedback van de vragenlijst aan de slag. Stel een lijst met prioriteiten op en neem concrete acties om elke prioriteit aan te pakken

Heb je nog vragen? Onze adviseurs HR Advisory staan voor je klaar!